Anime [Монгол хэлээр]

Рок Лийгийн Залуу Насны Хавар 05 [Монгол Хэлээр]

2012 оны 09-р сарын 15 Нийтэлсэн Энэрэл - UCT
Дэлгэрэнгүйг дарж уншина уу. Дэлгэрэнгүй»

Рок Лийгийн Залуу Насны Хавар 04 [Монгол хэлээр]

2012 оны 09-р сарын 15 Нийтэлсэн Энэрэл - UCT
Дэлгэрэнгүйг дарж уншина уу Дэлгэрэнгүй»

Naruto Manga 600 Mongolian [Наруто Монгол хэлээр]

2012 оны 09-р сарын 11 Нийтэлсэн Anga_Raven
Orochimaru, Danzou Дэлгэрэнгүйг дарж уншина уу
 Дэлгэрэнгүй»

Какаши Обито нарын түүх

2012 оны 09-р сарын 11 Нийтэлсэн Anime
... Дэлгэрэнгүй»

Naruto Manga 593 Mongolian [Наруто Монгол хэлээр]

2012 оны 09-р сарын 09 Нийтэлсэн Anga_Raven
Orochimaru, Danzou Дэлгэрэнгүйг дарж уншина уу
 Дэлгэрэнгүй»

Naruto Manga 592 Mongolian [Наруто Монгол хэлээр]

2012 оны 09-р сарын 06 Нийтэлсэн Anga_Raven
Orochimaru, Danzou Дэлгэрэнгүйг дарж уншина уу
 Дэлгэрэнгүй»

Naruto Manga 599 Mongolian [Наруто Монгол хэлээр]

2012 оны 08-р сарын 29 Нийтэлсэн Anga_Raven
Orochimaru, Danzou Дэлгэрэнгүйг дарж уншина уу
 Дэлгэрэнгүй»

Naruto Manga 591 Mongolian [Наруто Монгол хэлээр]

2012 оны 06-р сарын 28 Нийтэлсэн Anga_Raven
Orochimaru, Danzou Дэлгэрэнгүйг дарж уншина уу
 Дэлгэрэнгүй»

Naruto Manga 590 Mongolian [Наруто Монгол хэлээр]

2012 оны 06-р сарын 22 Нийтэлсэн Anga_Raven
Orochimaru, Danzou Дэлгэрэнгүйг дарж уншина уу
 Дэлгэрэнгүй»

Naruto Manga 589 Mongolian [Наруто Монгол хэлээр]

2012 оны 06-р сарын 20 Нийтэлсэн Anga_Raven
Orochimaru, Danzou Дэлгэрэнгүйг дарж уншина уу
 Дэлгэрэнгүй»

Naruto Manga 588 Mongolian [Наруто Монгол хэлээр]

2012 оны 06-р сарын 14 Нийтэлсэн Anga_Raven
Orochimaru, Danzou Дэлгэрэнгүйг дарж уншина уу
 Дэлгэрэнгүй»

Naruto Manga 587 Mongolian [Наруто Монгол хэлээр]

2012 оны 06-р сарын 14 Нийтэлсэн Anga_Raven
Orochimaru, Danzou Дэлгэрэнгүйг дарж уншина уу
 Дэлгэрэнгүй»

Naruto Manga 586 Mongolian [Наруто Монгол хэлээр]

2012 оны 05-р сарын 30 Нийтэлсэн Anga_Raven
Orochimaru, Danzou Дэлгэрэнгүйг дарж уншина уу
 Дэлгэрэнгүй»

Naruto Manga 585 Mongolian [Наруто Монгол хэлээр]

2012 оны 05-р сарын 12 Нийтэлсэн Anga_Raven
Orochimaru, Danzou Дэлгэрэнгүйг дарж уншина уу
 Дэлгэрэнгүй»

Рок Лий-н залуу насны хавар 03 [Монгол хэлээр]

2012 оны 05-р сарын 08 Нийтэлсэн Anga_Raven
Orochimaru, Danzou Дэлгэрэнгүйг дарж уншина уу
 Дэлгэрэнгүй»