Anime [Монгол хэлээр]

Doraemon Manga 026 Mongolian [Дораэмон Монгол Хэлээр]

2012 оны 02-р сарын 23 Нийтэлсэн Sasori
Doraemon Дэлгэрэнгүйг дарж уншина уу Дэлгэрэнгүй»

Doraemon Manga 025 Mongolian [Дораемон Монгол Хэлээр]

2011 оны 02-р сарын 02 Нийтэлсэн Sasori
Дэлгэрэнгүйг дарж уншина уу Дэлгэрэнгүй»

Doraemon Manga 024 Mongolian [Дораемон Монгол Хэлээр]

2011 оны 01-р сарын 20 Нийтэлсэн Sasori
Дэлгэрэнгүйг дарж уншина уу Дэлгэрэнгүй»

Doraemon Manga 023 Mongolian [Дораемон Монгол Хэлээр]

2011 оны 01-р сарын 18 Нийтэлсэн Sasori
Дэлгэрэнгүйг дарж уншина уу Дэлгэрэнгүй»

Doraemon Manga 022 Mongolian [Дораемон Монгол Хэлээр]

2011 оны 01-р сарын 16 Нийтэлсэн Sasori

Дэлгэрэнгүйг дарж уншина уу

 Дэлгэрэнгүй»

Doraemon Manga 021 Mongolian [Дораемон Монгол Хэлээр]

2011 оны 01-р сарын 15 Нийтэлсэн Sasori

Дэлгэрэнгүйг дарж уншина уу

 Дэлгэрэнгүй»

Doraemon Manga 20 Mongolian [Дораемон Манга Монгол Хэлээр]

2010 оны 08-р сарын 05 Нийтэлсэн Sasori
Дэлгэрэнгүйг дарж уншина уу Дэлгэрэнгүй»

Doraemon Manga 19 Mongolian [Дораемон Манга Монгол Хэлээр]

2010 оны 08-р сарын 05 Нийтэлсэн Sasori
Дэлгэрэнгүйг дарж уншина уу Дэлгэрэнгүй»

Doraemon Manga 18 Mongolian [Дораемон Манга Монгол Хэлээр]

2010 оны 07-р сарын 18 Нийтэлсэн Sasori
Дэлгэрэнгүйг дарж уншина уу Дэлгэрэнгүй»

Doraemon Manga 17 Mongolian [Дораемон Монгол Хэлээр]

2010 оны 07-р сарын 11 Нийтэлсэн Sasori
Дэлгэрэнгүйг дарж уншина уу

 Дэлгэрэнгүй»

Doraemon Manga 16 Mongolian [Дораемон Монгол Хэлээр]

2010 оны 07-р сарын 10 Нийтэлсэн Sasori
Дэлгэрэнгүйг дарж уншина уу

 Дэлгэрэнгүй»

Doraemon Manga 15 Mongolian [Дораемон Монгол Хэлээр]

2010 оны 07-р сарын 10 Нийтэлсэн Sasori
Дэлгэрэнгүйг дарж уншина уу Дэлгэрэнгүй»
Дэлгэрэнгүйг дарж уншина уу
 Дэлгэрэнгүй»

Doraemon 13 X ба Y [Дораемон Монгол Хэлээр] (Sasori)

2010 оны 05-р сарын 24 Нийтэлсэн Anime
Дэлгэрэнгүйг дарж уншина уу
 Дэлгэрэнгүй»
Дэлгэрэнгүйг дарж уншина уу
 Дэлгэрэнгүй»