Anime [Монгол хэлээр]

Naruto Manga 598 Mongolian [Наруто Монгол хэлээр]

2012 оны 11-р сарын 10 Нийтэлсэн Anga_Raven
Orochimaru, Danzou Дэлгэрэнгүйг дарж уншина уу
 Дэлгэрэнгүй»

Naruto Manga 597 Mongolian [Наруто Монгол хэлээр]

2012 оны 11-р сарын 09 Нийтэлсэн Anga_Raven
Orochimaru, Danzou Дэлгэрэнгүйг дарж уншина уу
 Дэлгэрэнгүй»

Naruto Manga 596 Mongolian [Наруто Монгол хэлээр]

2012 оны 11-р сарын 09 Нийтэлсэн Anga_Raven
Orochimaru, Danzou Дэлгэрэнгүйг дарж уншина уу
 Дэлгэрэнгүй»

Naruto Manga 604 Mongolian [Наруто Монгол хэлээр]

2012 оны 10-р сарын 18 Нийтэлсэн Anga_Raven
Orochimaru, Danzou Дэлгэрэнгүйг дарж уншина уу
 Дэлгэрэнгүй»

Naruto Manga 595 Mongolian [Наруто Монгол хэлээр]

2012 оны 10-р сарын 16 Нийтэлсэн Anga_Raven
Orochimaru, Danzou Дэлгэрэнгүйг дарж уншина уу
 Дэлгэрэнгүй»

Naruto Manga 603 Mongolian [Наруто Монгол хэлээр]

2012 оны 10-р сарын 11 Нийтэлсэн Anga_Raven
Orochimaru, Danzou Дэлгэрэнгүйг дарж уншина уу
 Дэлгэрэнгүй»

Naruto Manga 594 Mongolian [Наруто Монгол хэлээр]

2012 оны 10-р сарын 04 Нийтэлсэн Anga_Raven
Orochimaru, Danzou Дэлгэрэнгүйг дарж уншина уу
 Дэлгэрэнгүй»

Naruto Manga 602 Mongolian [Наруто Монгол хэлээр]

2012 оны 10-р сарын 04 Нийтэлсэн Anga_Raven
Orochimaru, Danzou Дэлгэрэнгүйг дарж уншина уу
 Дэлгэрэнгүй»

Naruto Manga 601 Mongolian [Наруто Монгол хэлээр]

2012 оны 09-р сарын 20 Нийтэлсэн Anga_Raven
Orochimaru, Danzou Дэлгэрэнгүйг дарж уншина уу
 Дэлгэрэнгүй»

Naruto Manga 600 Mongolian [Наруто Монгол хэлээр]

2012 оны 09-р сарын 11 Нийтэлсэн Anga_Raven
Orochimaru, Danzou Дэлгэрэнгүйг дарж уншина уу
 Дэлгэрэнгүй»

Naruto Manga 593 Mongolian [Наруто Монгол хэлээр]

2012 оны 09-р сарын 09 Нийтэлсэн Anga_Raven
Orochimaru, Danzou Дэлгэрэнгүйг дарж уншина уу
 Дэлгэрэнгүй»

Naruto Manga 592 Mongolian [Наруто Монгол хэлээр]

2012 оны 09-р сарын 06 Нийтэлсэн Anga_Raven
Orochimaru, Danzou Дэлгэрэнгүйг дарж уншина уу
 Дэлгэрэнгүй»

Naruto Manga 599 Mongolian [Наруто Монгол хэлээр]

2012 оны 08-р сарын 29 Нийтэлсэн Anga_Raven
Orochimaru, Danzou Дэлгэрэнгүйг дарж уншина уу
 Дэлгэрэнгүй»

Naruto Manga 591 Mongolian [Наруто Монгол хэлээр]

2012 оны 06-р сарын 28 Нийтэлсэн Anga_Raven
Orochimaru, Danzou Дэлгэрэнгүйг дарж уншина уу
 Дэлгэрэнгүй»

Naruto Manga 590 Mongolian [Наруто Монгол хэлээр]

2012 оны 06-р сарын 22 Нийтэлсэн Anga_Raven
Orochimaru, Danzou Дэлгэрэнгүйг дарж уншина уу
 Дэлгэрэнгүй»