Anime [Монгол хэлээр]

Kimi Ga Suki 05 Mongolian [Би Чамд Хайртай Монгол Хэлээр]

2013 оны 03-р сарын 17 Нийтэлсэн Энэрэл - UCT
Дэлгэрэнгүйг дарж уншина уу.
 Дэлгэрэнгүй»

Kimi ga Suki 04 Mongolian [Би Чамд Хайртай Монгол хэлээр]

2013 оны 01-р сарын 09 Нийтэлсэн Энэрэл - UCT

Дэлгэрэнгүйг дарж уншина уу. 

 Дэлгэрэнгүй»

Kimi ga Suki 03 Mongolian [Би Чамд Хайртай Монгол хэлээр]

2013 оны 01-р сарын 01 Нийтэлсэн Энэрэл - UCT
 Дэлгэрэнгүйг дарж уншина уу. Дэлгэрэнгүй»

Kimi ga Suki 02 Mongolian [Би Чамд Хайртай Монгол хэлээр]

2012 оны 12-р сарын 23 Нийтэлсэн Энэрэл - UCT

Дэлгэрэнгүйг дарж уншина уу.

 Дэлгэрэнгүй»

Kimi ga Suki 01 Mongolian [Би Чамд Хайртай Монгол хэлээр]

2012 оны 12-р сарын 21 Нийтэлсэн Энэрэл - UCT
Дэлгэрэнгүйг дарж уншина уу.  Дэлгэрэнгүй»

Naruto Manga 598 Mongolian [Наруто Монгол хэлээр]

2012 оны 11-р сарын 10 Нийтэлсэн Anga_Raven
Orochimaru, Danzou Дэлгэрэнгүйг дарж уншина уу
 Дэлгэрэнгүй»

Naruto Manga 597 Mongolian [Наруто Монгол хэлээр]

2012 оны 11-р сарын 09 Нийтэлсэн Anga_Raven
Orochimaru, Danzou Дэлгэрэнгүйг дарж уншина уу
 Дэлгэрэнгүй»

Naruto Manga 596 Mongolian [Наруто Монгол хэлээр]

2012 оны 11-р сарын 09 Нийтэлсэн Anga_Raven
Orochimaru, Danzou Дэлгэрэнгүйг дарж уншина уу
 Дэлгэрэнгүй»

Naruto Manga 604 Mongolian [Наруто Монгол хэлээр]

2012 оны 10-р сарын 18 Нийтэлсэн Anga_Raven
Orochimaru, Danzou Дэлгэрэнгүйг дарж уншина уу
 Дэлгэрэнгүй»

Naruto Manga 595 Mongolian [Наруто Монгол хэлээр]

2012 оны 10-р сарын 16 Нийтэлсэн Anga_Raven
Orochimaru, Danzou Дэлгэрэнгүйг дарж уншина уу
 Дэлгэрэнгүй»

Naruto Manga 603 Mongolian [Наруто Монгол хэлээр]

2012 оны 10-р сарын 11 Нийтэлсэн Anga_Raven
Orochimaru, Danzou Дэлгэрэнгүйг дарж уншина уу
 Дэлгэрэнгүй»

Рок Лийгийн Залуу Насны Хавар 06 [Монгол хэлээр]

2012 оны 10-р сарын 05 Нийтэлсэн Энэрэл - UCT
Дэлгэрэнгүйг дарж уншина уу. Дэлгэрэнгүй»

Naruto Manga 594 Mongolian [Наруто Монгол хэлээр]

2012 оны 10-р сарын 04 Нийтэлсэн Anga_Raven
Orochimaru, Danzou Дэлгэрэнгүйг дарж уншина уу
 Дэлгэрэнгүй»

Naruto Manga 602 Mongolian [Наруто Монгол хэлээр]

2012 оны 10-р сарын 04 Нийтэлсэн Anga_Raven
Orochimaru, Danzou Дэлгэрэнгүйг дарж уншина уу
 Дэлгэрэнгүй»

Naruto Manga 601 Mongolian [Наруто Монгол хэлээр]

2012 оны 09-р сарын 20 Нийтэлсэн Anga_Raven
Orochimaru, Danzou Дэлгэрэнгүйг дарж уншина уу
 Дэлгэрэнгүй»