Anime [Монгол хэлээр]

Kimi Ga Suki 05 Mongolian [Би Чамд Хайртай Монгол Хэлээр]

2013 оны 03-р сарын 17 Нийтэлсэн Энэрэл - UCT
Дэлгэрэнгүйг дарж уншина уу.
 Дэлгэрэнгүй»

Kimi ga Suki 04 Mongolian [Би Чамд Хайртай Монгол хэлээр]

2013 оны 01-р сарын 09 Нийтэлсэн Энэрэл - UCT

Дэлгэрэнгүйг дарж уншина уу. 

 Дэлгэрэнгүй»

Kimi ga Suki 03 Mongolian [Би Чамд Хайртай Монгол хэлээр]

2013 оны 01-р сарын 01 Нийтэлсэн Энэрэл - UCT
 Дэлгэрэнгүйг дарж уншина уу. Дэлгэрэнгүй»

Kimi ga Suki 02 Mongolian [Би Чамд Хайртай Монгол хэлээр]

2012 оны 12-р сарын 23 Нийтэлсэн Энэрэл - UCT

Дэлгэрэнгүйг дарж уншина уу.

 Дэлгэрэнгүй»

Kimi ga Suki 01 Mongolian [Би Чамд Хайртай Монгол хэлээр]

2012 оны 12-р сарын 21 Нийтэлсэн Энэрэл - UCT
Дэлгэрэнгүйг дарж уншина уу.  Дэлгэрэнгүй»